Կրթություն

IBM Ակադեմիական նախաձեռնություն

IBM Ակադեմիական նախաձեռնություն

IBM սերտորեն համագործակցում է առաջատար գիտնականների, դասախոսների և ուսանողների հետ։ Այդ մասնագետներից շատերն իրենց ներդումն են անում IBM հետազոտությունների և կիրառությունների լուծումների զարգացման մեջ։

IBM Ակադեմիական նախաձեռնությունը ամբողջ աշխարհի բարձրագույն կրթական հաստատությունների դասախոսներին տալիս է հնարավորություն օգտվել IBM-ի ռեսուսրսների լայն ընտրանիից, որը կարելի է օգտագործել Համակարգչային և տեղեկատվական աղբյուրների ոլորտում դասախոսությունների և ոչ-կոմերցիոն բնույթի գիտական հետազոտությունների ընթացքում։

Առաջարկություններն ընդգրկում են՝

 • IBM ծրագրային ապահովման և բաց աղբյուրի կիրառությունները
 • IBM ուսուցման նյութեր, մեթոդաբանություններ և ձեռնարկներ
 • Դասավանդման ծրագրային ապահովում և վիրտուալ 3D-սիմուլյատորներ
 • Տեխնիկական գրականության մեծ գրադարան և ամսագրերի պահոց
 • Վեբինարներ
 • IBM կրթական ռեսուրսներից հեռահար օգտվելու հնարավորություն
 • IBM լուծումների օգտագործողների համայնքի ֆորումներ

IBM Ակադեմիական նախաձեռնությանը կարող են անդամակցել հաստատագրված հաստատությունների դասախոսները, հետազոտողները և IBM աշխատակիցները, ում աշխատանքն աջակցում է ակադեմիական նախաձեռնությանը։ Անդամակցությունն անվճար է և տրամադրվում է անհատական հիմունքների վրա։ Ձեզ ընդամենը անհրաժեշտ է լրացնել անդամակցության դիմումը և պապատասխանել մի քանի հարցերի։

Դիմեք այժմ

IBM Ակադեմիական նախաձեռնությունը հնարավորություն կտա ձեզ ռեսուրսներ գտնել ձեր ակադեմիական ոլորտի առարկայի համար։

 • Բիզնես վերլուծություն
 • Բիզնեսի գործընթացի կառավարում
 • Քլաուդ հաշվարկում
 • Առևտուր, մարքեթինգ և մատակարարման շղթա
 • Ձեռնառկության տվյալների
 • Տեղեկատվության կառավարում և մեծ տվյալներ
 • ՏՏ ծառայությունների կառավարում
 • Անվտանգության և տեղեկատվության ապահովում
 • Սոցիալական բիզնես
 • Ծրագրային ապահովման ճարտարագիտություն

ավելին

IBM Ակադեմիական նախաձեռնության անդամները կարող են անվճար օգտվել IBM ծրագրային ապահովման մեծ ընտրանիից:
Մի շարք լրացուցիչ լուծումներ հնարավոր է ձեռքբերել CD-ով։

այցելել