Ongoing Events

see All

Sunday CLOSED

Mon - Fri 10.00 - 21.00
Sat 10.00 - 18.00

Call us (+374)-12-219-700

   

C# Ծրագրավորում


Price: AMD45,000.00

CSharp Arm

Ինչու՞ սովորել C# ծրագրավորում

C#-ը շատ նման է օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման լեզուներին, սակայն ունի եզակի առանձնահատկություններ, որոնք էլ հենց ավելի նախընտրելի են դարձնում այն: C#-ը ստատիկ կերպով մուտքագրված լեզու է, ինչը նշանակում է, կոդի սխալները ստուգվում են ավտոմատ՝ նախքան ծրագիր ներդնելը:
Հաշվի առնելով, որ C#-ը ստատիկ կերպով մուտքագրված լեզու է, այն նաև ավելի  արագ է, քան մյուս լեզուները, քանի որ օբյեկտները ավելի հստակ են սահմանված:

Ինչպե՞ս սովորել C#

ISTC-ն սկսում է C# ծրագրավորման դասընթացներ, որոնք ոչ միայն օգնում են վարժ և արագ սովորել լեզուն, այլև ուսուցման պրոցեսը դարձնում են առավել հաճելի: Ծրագիրը անցկացվելու է 5 փուլով, 6 ամսվա ընթացքում: Դասընթացի յուրաքանչյուր փուլում անհրաժեշտ կլինի տարբեր տեսակի նախապատրաստություն: Ամեն փուլի ավարտին ուսանողները կկառուցեն ինտերակտիվ ծրագիր, որը հնարավորություն կտա գործնականում կիրառել այն բոլոր հմտությունները, որոնք կսովորեն դասընթացի շնորհիվ:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջին Փուլ

Հիմունքներ (24 ժամ)

C# առաջին փուլը եզակի հնարավորություն է սկսնակների համար, ովքեր երբևէ փորձ չեն ունեցել ծրագրավորման հետ: Նրանցից միայն պահանջվում է համակարգչի հետ աշխատելու հիմնական հմտություններ։ Մասնակիցները կսովորեն ծրագրավորման հիմունքները, կուսումնասիրեն լեզուները և կծանոթանան ծրագրավորման կիրառություններին փորձառու դասընթացավարի օգնությամբ: Դասընթացի ավարտից հետո ուսանողները ոչ միայն ձեռք կբերեն հիմնական ծրագրավորման հմտություններ, այլև հնարավորություն ծրագրավորել .NET հարթակում:
 • Ներածություն, Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում
 • Մեքենայական մաթեմատիկա, Երկուական եւ տասնվեցական թվային համակարգեր
 • Visual Studio և ծրագրավորման գործիքներ, Git, GitHub
 • Փոփոխականներ և պարզ տեսակներ
 • Կոնսոլ I/O
 • Պայմանական կառույցներ
 • Տրամաբանական Դրույթներ
 • Հանգույցներ
 • Մեթոդների և պարամետրերի փոփոխիչներ, ծանրաբեռնվածություն, կանխադրված պարամետր
 • Ռեկուրսիվ մեթոդներ
 • Կարգեր
 • Ինտերակտիվ նախագիծ

Երկրորդ Փուլ

Խորացված Մակարդակ 1-ին (OOP) (24 ժամ)

Այս փուլը իրենից ներկայացնում է 12 փոխկապակցված դասընթացների շարք, որոնք թույլ կտան լիովին հասկանալ C# ծրագրավորման լեզուն, սինտաքսն ու կառուցվածքը, ինչպես նաև սովորել օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորումը (OOP) հենց C# լեզվով, հասկանալ կառուցվածքային, ֆունկցիոնալ և առարկայական-կողմնորոշված մոտեցումները: Փուլը սկսվում է OOP-ի հիմնական հասկացություններից և հիմունքներից: Ուսումնասիրվելու է C# լեզվի դասերի և առանձնահատկությունների կոնցեպտները: Փուլը ավարտվում է LINQ-ի և .NET Framework տեխնոլոգիաների հիմնական հասկացությունների ուսումնասիությամբ: Փուլի վերջում մասնակիցները կտիրապետեն C# ծրագրավորման լեզվի հիմնական հմտություններին, ինչպես նաև կկարողանան ինքնուրույն ստեղծել լիարժեք հաջորդական ալգորիթմներ, որը բավարար հիմք կհանդիսանա ավելի բարդ տեխնոլոգիաների ուսուցման համար:
 • OOP, դասեր և օբյեկտներ
 • Ներգրավում
 • Հատկացում
 • Polymorphism, virtual and override keywords
 • Դասերի կոնստրուկտոր, հիշողության տղաբաշխում
 • Ստատիկ keyword-եր, ներդրված տեսակներ, Access բաղադրիչներ
 • Աբստրակտ դաս, ինտերֆեյս
 • Կառուցվածքներ, ընդլայնումներ
 • Օբյեկտը, boxing և unboxing
 • Բացառությունների հետ աշխատանք
 • Օպերատորի ծանրաբեռնվածություն, ցուցիչ մեթոդներ, ընդլայնման մեթոդներ
 • Ինտերակտիվ նախագիծ

Երրորդ Փուլ

Խորացված Մակարդակ 2-րդ (24 ժամ)

Մասնագետների համար նախատեսված այս փուլը կենտրոնացած է Microsoft .NET Framework-ի և C# ծրագրավորման լեզվի խորը ուսումնասիրության վրա: Այս ընթացքում դուք կսովորեք, թե ինչ է արտացոլումը և հատկանիշները, սերիալացումը և այլն: Բացի այդ, այս դասընթացը պարունակում է բազմաթիվ ստանդարտ class-եր, որոնք թույլ են տալիս աշխատել ֆայլային համակարգով, տվյալների բազաների, տողերի, XML- ի հետ:
Այս փուլը նախատեսված է ուսանողների համար, ովքեր արդեն ունեն C# ծրագրավորման գիտելիքներ: Փուլի վերջում կարող եք ամբողջովին կիրառել C#-ը և ավելի լավ հասկանալ .NET պլատֆորմի սկզբունքները:
 • Հավաքածուներ
 • Ծրագրավորման մուտքագրում / թողարկում, աշխատանք օր/ժամ, տեքստի հետ, Regex
 • XML, JSON.Configuration ֆայլեր, Serialization
 • Արտացոլում, հատկանիշներ
 • Ավտոմատ հիշողության կառավարում, garbage collection
 • Threading հիմունքներ, Asynchronous ծրագրավորում, Task Parallel գրադարան
 • Զուգահեռ Ծրագրավորում։ async/await
 • LINQ
 • Delegate
 • Ընդհանուր ծրագրավորում
 • Lambda արտահայտություններ, event-ներ
 • Ինտերակտիվ նախագիծ

Չորրորդ Փուլ

SQL EF (24 ժամ)

Այս փուլում մասնակիցները կծանոթանան ADO.NET, Entity Framework տեխնոլոգիայի և SQL Server-ների հետ: Փուլի ավարտից հետո նրանք կկարողանան ստեղծել տվյալների բազաներ, գրել հարցումներ և հասկանալ SQL Server-ների սկզբունքները, ստեղծել Entity Framework-ի մոդելը, օգտվել Database First, Model First, Code First մոտեցումներից, աշխատել օբյեկտների հետ, փոփոխել դրանք կազմակերպության տվյալների բազաների և LINQ-ի տվյալներում և կարգավորել սխալները:
 • SQL-ի ներածություն, Տվյալների տեսակները
 • Տվյալների սահմանման լեզու
 • Տվյալների մանիպուլյացիայի լեզուն
 • Տվյալների բազայի կարգավորումներ
 • Միացումներ (Joins)
 • Պահված կարգեր, գործառույթներ
 • ADO.NET Entity Framework
 • Code First Model First, Database First մոտեցումներ
 • One to one, one to many, many to many հարաբերություններ
 • FluentApi and DataAnnotations
 • LINQ to Entities
 • Ինտերակտիվ նախագիծ

Հինգերորդ Փուլ

Տեխնոլոգիա (24 ժամ)

Այս փուլը ներառում է հիմնական .NET տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են NT ծառայություններ, WPF, .NET Core, MVC: Դուք կծանոթանաք բարդ կառուցվածքների հետ, ինչպիսիք են properties-ը, routed events-ը և դրանց օգտագործումը windows ծրագրերի ստեղծման ժամանակ, սովորել, թե ինչպես օգտագործել layout conteiner-ները, հրամանները, ռեսուրսները: Դուք կստանաք բոլոր անհրաժեշտ հմտությունները `կազմակերպությունների հավելվածների ստեղծման համար: Դուք կհասկանաք էջի “կյանքի ցիկլը” և տվյալների կազմերը:
 • Technology. Windows Services, WPF
 • ASP.Net Core,MVC դիզայն նմուշներ
 • Կարգավորիչներ և գործողություններ
 • Web API, CRUD
 • Դիտումներ, Layout-ներ, HTML Helper-ներ և տվյալների վավերացում
 • Middleware
 • Dependency Injection, կազմաձևում
 • Աշխատանք EF Core-ի հետ
 • Բացառությունների գրանցում ու աշխատանք
 • Նույնականացում և վավերացում
 • Հավելվածի հրապարակում
 • Ինտերակտիվ նախագիծ

Նախագծային Փուլ

Նախագիծ և Հարցազրույցի Նախապատրաստում (24 ժամ)

Այս փուլում դուք հնարավորություն կունենաք սովորել հավելյալ բարդ թեմաներ, իրականացնել ինտերակտիվ նախագիծ, ինչպես նաև ծանոթանալ հարցազրույցների գործընթացների հետ։
 • Measuring Performance, Sorting Algorithms
 • Stack, Queue
 • Binary Trees, Hash Tables
 • Linked List, Double Linked List
 • Հարցազրույցի Փորձ 1
 • Հարցազրույցի Փորձ 2
 • Հարցազրույցի Փորձ 3
 • Հարցազրույցի Փորձ 4
 • Creational
 • Structural
 • Behavioral
 • Գաղափարների Գեներացում
 • Նախագծի Իրականացում
 • Նախագծի Ներկայացում
Լավագույն ուսանողները առաջադիմության հիման վրա կստանան իրենց ուսման վարձի փոխհատուցում համապատասխանաբար 30, 50, 100 %:
Սա նշանակում է, որ այսուհետ կարող եք սկսել սովորել և աշխատել միևնույն ժամանակ: Դուք կստանաք հնարավորություն, վաստակելու դասընթացի համար վճարված Ձեր գումարը: Այսպիսով, բաց մի թողեք հնարավորությունը դառնալու դասընթացի առաջադեմ թեքնածու և մասնակցեք դասընթացներին բացառապես անվճար:
Դասընթացի արժեքն է ամսական 45 000 դրամ։
Շտապեք ամրագրել ձեր տեղը`սեղմելով Դիմել Հիմա:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐՆԵՐ

null

Տիգրան Վարդանյան

null

Վանիկ Հակոբյան

powered by Typeform
Մանրամասներ

 • Լեզուն՝ Հայերեն
 • 15 Մասնակից
 • 144 Ժամ
 • 6 Ամիս
 • 3 անգամ շաբաթական
 • 4-րդ փուլի գրանցման ժամկետն է սեպտեմբերի 15-ը, 2019
 • 4-րդ փուլը կմեկնարկի սեպտեմբերի 16-ին, 2019
X