Ongoing Events

see All

Sunday CLOSED

Mon - Fri 10.00 - 21.00
Sat 10.00 - 18.00

Call us (+374)-12-219-700

   

Մեր մասին

Ծրագիրը նախաձեռնվել է ՀՀ կառավարության, ԱՄՆ ՄԶԳ-ի, Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամի, IBM և Երևանի պետական համալսարանի համատեղ ուժերով։ ՀՀ կառավարությունը, IBM և ԵՊՀ հանդես են գալիս որպես ռեսուրս գործընկերներ, իսկ ԱՄՆ ՄԶԳ-ն և ՁԻՀ՝ իրականացման գործընկեր։ Կենտրոնի հիմնական նպատակն է զարգացնել և հզորացնել ՏՏ ոլորտում ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կրթական կարողությունները, խորացնել հետազոտությունների ներուժը կրթական համատեքստում, ինչպես նաև բարենպաստ միջավայր ստեղծել կայուն բիզնեսի ձևավորման համար։

Գերազանցության կենտրոնի նպատակն է հասցեագրել հետևյալ հիմանական մարտահրավերները՝

  • Արդիականցնել ՏՏ ուսումնական պլաները ՀՀ հիմնական համալսարաններում,
  • Նորացնել Երևանի պետական համալսարանի լաբորատոր սարքավորումները,
  • Բարձրացնել դասախոսական կազմի որակավորումը,
  • Ավելացնել որակյալ ՏՏ աշխատուժի թիվը Հայաստանում,
  • Դարձնել Հայաստանը տարածաշրջանային ՏՏ գերազանցության կենտրոն

ISTC տեղակայվելու է Երևանի պետական համալսարանաում։ Սակայն, ՀՀ բոլոր համալսարանների ուսանողները և դասախոսները, ինչպես նաև մասնավոր հատվածը կարող են ազատ օգտվել բոլոր ռեսուրսներից, այդ թվում՝ Ակադեմիական նախաձեռնության դասընթացներից, վիտուալ գրադարաններից, Կենտրոնի ծրագրային ապահովումից և համակարգչային տեխնիկայից, Կենտրոնի անձնակազմի և IBM փորձագետներից աջակցութունից։
Կենտրոնն իրականացնում է հետևյալ գործունեությունը՝

  • ՏՏ կրթության և գիտահետազոտական աշխատանքների հզորացում, ինչը ընդգրկում է ՀՀ հիմնական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսումնական պլաների նորացում Ակադեմիական նախաձեռնության միջոցով, տեղական և ԱՄՆ համալսարանների միջև համագործակցություն, գիտահետազոտական աշխատանքների խրախուսում և կոմերցիոն ուղղվածություն։
  • Բիզնես ագրեգատոր, ինչը ընդգրկում է աջակցություն տեխնիկական անձնակազմին և ղեկավարությանը կենսունակ թիմեր ստեղծելու նպատակով։ Այն նախատեսում է խորհրդատվություններ և ֆինանսական աջակցություն, զարգացման աղբյուրներից օգտվելու հնարավորություն, ինչեպս նաև ՓՄՁ-ի համար ծրագրայի ապահովման լուծումների տրամադրում և գլոբալ շուկաներում տեղական տեխնոլոգիաների գովազդում

Leave a Reply


X