Ongoing Events

see All

Sunday CLOSED

Mon - Fri 10.00 - 21.00
Sat 10.00 - 18.00

Call us (+374)-12-219-700

   

English

read more
More than 200 attendees were present at the DemoDay on June 25th, where 6 startups presented their ideas in front of jury panel and got prizes from ISTC and IBM Global Entrepreneur Program. Rumors Monitoring and #LinkIt won 1000 USD each and Triple-E received IBM Global Entrepreneur Program offering of $120k a year in credits (subject to program rules).
read more
IBM ISTC Startup Challenge DemoDay will be held on June 25th. The competition was launched in April this year and lasted 10-weeks, 6 teams will present their ideas and winners will be selected at the DemoDay.
read more
Հունիսի 25-ին տեղի կունենա այս տարվա ապրիլին մեկնարկած 10-շաբաթյա IBM ISTC Startup Challenge մրցույթի DemoDay-ը, որի ընթացքում 6 թիմեր կներկայացնեն իրենց գաղափարները, և կընտրվեն մրցույթի հաղթողները:
read more
X