Ongoing Events

see All

Sunday CLOSED

Mon - Fri 10.00 - 21.00
Sat 10.00 - 18.00

Call us (+374)-12-219-700

   

English

IBM ISTC and Enterprise Incubator Foundation have the pleasure to invite all qualified studying students to be part of an amazing educational program starting out in June 2016! All interested […]
read more
ISTC-ն մասնակցեց Digitec Expo 2015 միջոցառմանը ներկայացնելով երեք հիմնական թեմաներ Բիզնես Պրոցեսների Կառավարում, ISTC-ի հիմնական գործունեությունը և IBM Bluemix Հեքըթոնի հաղթողներին
read more
X