Ongoing Events

see All

Sunday CLOSED

Mon - Fri 10.00 - 21.00
Sat 10.00 - 18.00

Call us (+374)-12-219-700

   

English

read more
More than 200 attendees were present at the DemoDay on June 25th, where 6 startups presented their ideas in front of jury panel and got prizes from ISTC and IBM Global Entrepreneur Program. Rumors Monitoring and #LinkIt won 1000 USD each and Triple-E received IBM Global Entrepreneur Program offering of $120k a year in credits (subject to program rules).
read more
Այսուհետ Հայաստանյան ստարտափերը կարող են դիմել ISTC և ուղղակիորեն հնարավորություն ստանալ ներգրավվելու GEP ծրագրում:
read more
X