Ongoing Events

see All

Sunday CLOSED

Mon - Fri 10.00 - 21.00
Sat 10.00 - 18.00

Call us (+374)-12-219-700

   

English

read more
IBM ISTC Startup Challenge DemoDay will be held on June 25th. The competition was launched in April this year and lasted 10-weeks, 6 teams will present their ideas and winners will be selected at the DemoDay.
read more
Հունիսի 25-ին տեղի կունենա այս տարվա ապրիլին մեկնարկած 10-շաբաթյա IBM ISTC Startup Challenge մրցույթի DemoDay-ը, որի ընթացքում 6 թիմեր կներկայացնեն իրենց գաղափարները, և կընտրվեն մրցույթի հաղթողները:
read more
X